Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

hygrofilná rastlina – význam cudzieho slova

vyskytujúca sa v trvale vlhkom prostredí