Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

hypemeréza – význam cudzieho slova

nadmerné vracanie