Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

hyperglobúlia – význam cudzieho slova

zvýšenie počtu červených krviniek