Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

hypersekrécia – význam cudzieho slova

nadmerné vylučovanie