Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

hypostáza – význam cudzieho slova

pasívne prekrvenie najnižšie položených tkanív a orgánov u dlhodobo ležiacich pacientov