Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

hypotéza – význam cudzieho slova

domnienka, predpoklad; výklad nepreverených javov