Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

hypotenz��vum – význam cudzieho slova

Nenašli sme žiadny význam pre zadané slovo!