Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

hypotermný prameň – význam cudzieho slova

prameň s teplotou nižšou ako je teplota vzduchu alebo o viac ako 2 stupne Celzia nižšou ako je teplota pôdy