Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

hypotetický – význam cudzieho slova

predpokladaný, neskutočný, neistý