Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

hypsografický – význam cudzieho slova

znázorňujúci výškové a hĺbkové pomery na Zemi