Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

hysteréza – význam cudzieho slova

závislosť určitého stavu fyzikálnej sústavy od predchádzajúcich stavov; starnutie bioplazmy