Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

hysterostomatómia – význam cudzieho slova

nastrihnutie hrádze pri pôrode