Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

iatrochémia – význam cudzieho slova

smer v lekárstve 17. a 18. storočia vysvetľujúci životné pochody v organizme chemickými dejmi