Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

iberský – význam cudzieho slova

týkajúci sa Pyrenejského poloostrova