Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

ichtyóza – význam cudzieho slova

chorobná šupinatosť kože