Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

ichtyóza - význam cudzieho slova

chorobná šupinatosť kože