Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

ichtyofág - význam cudzieho slova

živočích živiaci sa rybami