Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

ichtyofág – význam cudzieho slova

živočích živiaci sa rybami