Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

ichtyológia – význam cudzieho slova

náuka o rybách, súčasť zoológie