Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

idée fixe – význam cudzieho slova

utkvelá myšlienka, fixná idea; v hudbe príznačný motív