Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

idealizácia – význam cudzieho slova

nekritické zdôrazňovanie kladných hodnôt alebo predností a zamlčovanie nedostatkov