Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

identický - význam cudzieho slova

totožný, súhlasný