Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

identifikácia - význam cudzieho slova

v psychiatrii stotožnenie sa človeka s inou osobou, zisťovanie totožnosti