Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

identifikátor – význam cudzieho slova

vo výpočtovej technike skupina znakov používaná na identifikáciu alebo pomenovanie údajov alebo ich vlastností