Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

identifik��tor – význam cudzieho slova

Nenašli sme žiadny význam pre zadané slovo!