Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

identifikovať – význam cudzieho slova

zisťovať totožnosť; určovať základné vlastnosti jednotlivca alebo predmetu za účelom jeho zaradenia do príslušnej prírodovedeckej skupiny