Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

ideológia - význam cudzieho slova

súhrn názorov a teórií zo všetkých oblastí ľudskej činnosti, ktoré zodpovedajú materiálno-ekonomickým podmienkam danej spoločnosti alebo triedy