Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

ideový – význam cudzieho slova

myšlienkový, súvisiaci s ideou