Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

ideový - význam cudzieho slova

myšlienkový, súvisiaci s ideou