Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

idiochromozóm – význam cudzieho slova

určuje genetický podklad pohlavia; pohlavný chromozóm