Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

idiofón – význam cudzieho slova

samoznejúci hudobný nástroj