Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

idiosynkrázia - význam cudzieho slova

zvýšená citlivosť na niektoré javy alebo látky; neprekonateľný odpor