Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

ihrám – význam cudzieho slova

pokrývka hlavy žien v Indii; odev mohamedánskeho pútnika na ceste do Mekky