Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

ikonizácia - význam cudzieho slova

nahradzovanie nápisov štylizovaným zobrazením, používanie ikon pri komunikácii s počítačom