Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

ilegitímny - význam cudzieho slova

nezákonný, protiprávny, neplatný z hľadiska zákona; narodený mimo manželstva