Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

ilimitovaný - význam cudzieho slova

neobmedzený, neohraničený