Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

iliterárny - význam cudzieho slova

neschopný čítať a písať, nevzdelaný