Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

iluminácia – význam cudzieho slova

osvetlenie, najmä slávnostné; výtvarná výzdoba stredovekých ručne písaných kníh