Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

ilustrácia - význam cudzieho slova

obrazová výzdoba, knižný obraz; vysvetlenie, zobrazenie