Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

iluviácia - význam cudzieho slova

pohyb látok po pôdnom profile, kde sa akumulujú