Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

iluzívny - význam cudzieho slova

existujúci len v predstave, neskutočný, vzbudzujúci dojem skutočnosti, veriaci nesprávnym predstavám