Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

iluzórny – význam cudzieho slova

pochybný, klamný, neistý; zdanlivý