Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

imamát - význam cudzieho slova

územie spravované imámom