Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

imamát – význam cudzieho slova

územie spravované imámom