Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

imbreviatúra – význam cudzieho slova

protokol o právnom vybavení vykonaný verejným notárom podľa konceptu listiny