Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

imidž, image – význam cudzieho slova

výzor; pôsobenie na okolie, dojem na ľudí