Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

iminentný – význam cudzieho slova

bezprostredne nasledujúci, hroziaci