Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

imobilný – význam cudzieho slova

nehybný, neschopný pohybu