Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

imperatív – význam cudzieho slova

rozkaz, príkaz; rozkazovací spôsob