Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

imperforácia - význam cudzieho slova

nevyvinutie, absentovanie niektorých prirodzených otvorov v tele