Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

implementácia - význam cudzieho slova

uskutočnenie, realizácia, naplnenie; dodržanie záväzku