Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

implicitný - význam cudzieho slova

nevyvinutý, nerozvinutý; rozumejúci sa samo sebou; v niečom obsiahnutý, hoci priamo nevyjadrený